VTSPOST Kết nối mọi khoảng cách. Nhanh chóng, an toàn và chính xác

Ưu điểm CPN Bưu chính VTS.

Một số ưu điểm khi khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu chính VTS.
1, thời gian vận chuyển hàng hoá.
- Bưu chính VTS cam kết thời gian vận chuyển hàng hoá với các tuyến cố định (HN/DN/HCM) không vượt quá 36h kể từ khi khách hàng gửi hàng (ngoại trừ trường hợp bất khả kháng vì lý do thiên nhiên, thời tiến, ...vv..v)
- Đối với hàng hoá hoả tốc, bưu chính VTS cam kết thời gian phát không vượt quá 24h kể từ khi nhận hàng (miến mọi lý do)
- Đối với hàng hoá hẹn giờ phát, bưu chính VTS cam kết phát đúng thời gian đã cam kết với khách hàng (miễn mọi lý do) nếu không hoàn thành, hoàn trả phí 100% theo quy định.
- Hành trình của hàng hoá được cập nhật thường xuyên từ khi nhận đến khi phát hàng tại website : VTSPOST.COM (miễn mọi lý do ko cập nhật) bao gồm cả hàng hoá CPN Trong nước và Quốc tế.
2, thời gian nhận hàng, và đóng gói hàng hoá.
- Thời gian nhận hàng : 08h00 - 18h00 (từ thứ 2 - thứ 7)
- Bưu chính VTS hỗ trợ đóng gói hoàn toàn với những đơn hàng chi phí đóng gói dưới 50,000 VND. Với những đơn hàng có phí đóng gói trên 50,000 VND VTS sẽ hỗ trợ 20% phí đóng gói cho mọi đơn hàng.
3, thời gian đối soát công nợ COD.
- Đối với hàng COD chuyển đi 3 khu vực (HN/DN/HCM) VTS cam kết đối soát trong vòng 72h kể từ khi phát hàng.
- Đối với đơn hàng trên 5,000,000 VND VTS ưu tiên đối soát trong vòng 24h kể từ khi phát hàng (Chỉ áp dụng với 3 khu vực HN/DN/HCM)
4, thời gian giải quyết và đền bù nếu có thiệt hại sảy ra.
- Trong trường hợp sảy ra khiếu nại Bưu chính VTS cam kết giải quyết triệt để trong vòng tối đa 3h kể từ khi nhận được khiếu nại, có báo cáo đầy đủ gửi tới khách hàng.
- Trong trường hợp sảy ra đền bù Bưu chính VTS cam kết giải quyết đền bù trong vòng tối đa 24h kể từ khi xác nhận được thiệt hại cũng như trách nghiệm của các bên liên quan, có báo cáo khách hàng đầy đủ.
                                                                                              Thay mặt giám đốc/Trưởng phòng pháp chế.

                                                                                                                              Đã ký