VTSPOST Kết nối mọi khoảng cách. Nhanh chóng, an toàn và chính xác

Bưu chính VTS - Bảng giá chuyển phát Quốc Tế

* Để nâng cao chất lượng dịch vụ, từ ngày 02/09/2017 VTS cung cấp dịch vụ chuyển phát đảm bảo cho tất cả các đơn hàng chuyển qua VTS (bất kể hình thức chuyển phát nhanh hay hỏa tốc).
 

* Chuyển phát đảm bảo (cung cấp dịch vụ báo phát cho tất cả các đơn hàng được từ khi nhận hàng đến khi phát hàng).
 

* Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước

* Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế

* Bảng giá chuyển phát nhanh đi NHẬT

* Bảng giá chuyển phát nhanh COD

* Bảng giá chuyển phát nhanh HOẢ TỐC