VTSPOST Kết nối mọi khoảng cách. Nhanh chóng, an toàn và chính xác

Bưu chính VTS - Bảng giá chuyển phát nhanh đi NHẬT.

Bảng giá chuyển phát nhanh đi NHẬT
(áp dụng với VN - JAPAN)
Quý khách có thể tham khảo thêm các bảng giá của Bưu chính VTS (VTSPOST) dưới đây :
         * Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước
   * Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế
       * Bảng giá chuyển phát nhanh đi NHẬT
Bảng giá chuyển phát nhanh COD
         * Bảng giá chuyển phát nhanh HOẢ TỐC