VTSPOST Kết nối mọi khoảng cách. Nhanh chóng, an toàn và chính xác

Bưu chính VTS - Dịch vụ gửi thư số lượng lớn.

Dịch vụ thư số lượng lớn bưu chính VTS (VTSPOST)

 

Theo thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam , Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn đồng ý về thời điểm áp dụng và mức giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đề xuất.

Từ 15/2, 
Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện điều chỉnh cước các dịch vụ thư cơ bản và triển khai áp dụng trên mạng bưu chính công cộng. 

Mức giá cước dịch vụ thư cơ bản được điều chỉnh tăng từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng đối với thư có khối lượng đến 20gr. 

Ông Hoàng Xuân Hạnh, Phó Trưởng Ban Dịch vụ Bưu chính cho biết việc điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản trong nước sẽ đảm bảo lợi ích của Việt Nam trong thanh toán quốc tế. Vì bắt đầu từ năm 2017, việc thanh toán cước đầu cuối giữa Việt Nam với các nước sẽ được thực hiện theo quy định mới. Theo đó, những nước có mức giá cước dịch vụ thư cơ bản nội địa thấp sẽ không có lợi trong thanh toán cước đầu cuối quốc tế. 

Kết quả thống kê cước dịch vụ thư thường của các nước tham gia 
Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) cho thấy, Việt Nam nằm trong danh sách 15 quốc gia có mức cước thư thường trong nước thấp nhất, tính theo đơn vị SDR của UPU (1SDR tương đương 1,55USD), cước thư của Việt Nam là 0,052 SDR trong khi cước trung bình của toàn UPU là 0,560 SDR. 

Đối với người sử dụng, mức độ sử dụng dịch vụ và trao đổi thông tin của người dân Việt Nam rất thấp; trung bình ở mức 2,42 thư/người/năm. Chi phí cho việc gửi 2,42 thư trong 1 năm của người dân theo giá cước mới (khoảng 7.260 đồng) là rất nhỏ, không ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.